Ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε την έναρξη υλοποίησης προγράμματος προώθησης της επιχειρηματικότητας μέσω της οικονομικής ενίσχυσης  επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, 2.000 ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών, με το διακριτικό τίτλο «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία».

 

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 20.000.000,00€. Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων νέων στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με έμφαση στην καινοτομία. Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών θα ανέλθει συνολικά στα 2.000 άτομα. Προτεραιότητα θα δοθεί στους άνεργους νέους που θα αναπτύξουν δραστηριότητα, η οποία απαιτεί την ενεργή απασχόληση και παρουσία τους, σε κλάδους και τομείς της οικονομίας που ενσωματώνουν την καινοτομία.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 10.000,00 και θα καταβληθεί σε 3 δόσεις (4.000 ευρώ με την απόφαση έγκρισης και 3.000 ανά 6μηνο για τον επόμενο χρόνο)

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι ενταγμένοι ΝΕΕ θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά ολοκληρώσει πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring) όπως αυτό ορίζεται στο Σχέδιο Δράσης Στοχευμένων Παρεμβάσεων για την Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Νέων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας – Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων.

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα

 

1)  Να είστε άνεργος, με δελτίο ανεργίας σε ισχύ μέχρι την προηγούμενη από την ημέρα έναρξης της επιχείρησης στην εφορία. 

2)  Να έχετε ηλικία 18 έως 35 ετών.

3)  Να έχετε παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας στον ΟΑΕΔ. Το σεμινάριο αυτό πρέπει να το έχετε ολοκληρώσει μέχρι και την προηγουμένη από την ημέρα που θα κάνετε έναρξη στην εφορία. Θα κρατήσετε την βεβαίωση συμμετοχής στο σεμινάριο.

4)  Να έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης (δίνεται κάποιο έντυπο σαν βεβαίωση). Η ολιγόλεπτη αυτή διαδικασία γίνεται με έναν σύμβουλο του ΟΑΕΔ, στα γραφεία το ΟΑΕΔ της περιοχής σας. Είναι πιθανόν ότι έχετε ήδη κάνει εξατομικευμένη παρέμβαση όταν εκδώσατε την κάρτα ανεργίας, και μιλήσατε με έναν σύμβουλο σχετικά με τα προσόντα σας και την εργασία που αναζητάτε. 

5)  Πρέπει να έχετε ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή να είστε ομογενής, με δικαίωμα διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα

6)  Να είστε στις εξής περιφέρειες της Ελλάδας: Αττική, Κεντρική & Δυτ. Μακεδονία, Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Βόρ. Αιγαίο, Ανατ. Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος. Με άλλα λόγια, από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτ. Αιγαίου.

7)  Οι άντρες πρέπει να έχετε ολοκληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή να έχετε πάρει νόμιμη απαλλαγή από αυτές. Αν είστε υπήκοος άλλης χώρας της ΕΕ ή ομογενής, θα πρέπει να υποβάλλετε απλά μια υπεύθυνη δήλωση στον ΟΑΕΔ που να δηλώνει «είμαι υπήκοος …. και δεν έχω καμία υποχρέωση για εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων στην Ελλάδα».

8)  Να έχετε ΑΦΜ.

9)  Αν έχετε ήδη κάνει έναρξη επιχείρησης στην εφορία, αυτή θα πρέπει να είναι από τις16/12/2013 και μετά. Μία βασική τροποποίηση του προγράμματος είναι ότι δεν είναι πλέον απαραίτητο να έχετε κάνει ήδη έναρξη δραστηριότητας για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, όπως ίσχυε στα προηγούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ. Η έναρξη μπορεί να γίνει εντός 2 μηνών από την έγκριση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα.

10)   Αν έχετε κάνει έναρξη εταιρίας (ή σκοπεύετε να κάνετε) με συνέταιρο, δηλαδή να ξεκινήσετε μία ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ ή ΙΚΕ, τότε εσείς, που πληροίτε τις προϋποθέσεις του προγράμματος, θα πρέπει να έχετε ποσοστό συμμετοχής στην εταιρία τουλάχιστον 51%. Δεν μας πειράζει αν ο άλλος συνέταιρος δεν είναι άνεργος ή είναι μεγαλύτερος από 35 ετών, αρκεί εσείς να έχετε το 51% της εταιρίας.

11)   Να μην είχατε άλλη επιχείρηση από την 1/1/2005 και μετά.

12)   Να μην έχετε επιδοτηθεί από πρόγραμμα Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών ξανά στο παρελθόν.

13)   Μπορείτε να κάνετε επιχείρηση στο σπίτι, μόνο εφόσον είστε μητέρα παιδιού σε προσχολική ηλικία ή είστε γυναίκα που φροντίζετε στο σπίτι σας συγγενή α΄ βαθμού με αναπηρία άνω του 70%. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να το τεκμηριώσετε με σχετικές βεβαιώσεις-πιστοποιητικά από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς. Αν δεν ανήκετε σε κάποια από αυτές τις περιπτώσεις, μπορείτε να επιδοτηθείτε για δημιουργία επιχείρησης σε χώρο οικίας ΜΟΝΟ εφόσον έχει ξεχωριστή είσοδο από το υπόλοιπο σπίτι, είναι διακριτός χώρος και καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες ενός γραφείου ή μίας επιχείρησης, ανάλογα την επιχειρηματική δραστηριότητα.

14)   Δεν εντάσσεστε στο πρόγραμμα αν η επιχείρηση που θέλετε να ξεκινήσετε αφορά «κλειστό» επάγγελμα, δηλαδή επάγγελμα που προϋποθέτει την ύπαρξης κενής θέσης, όπως είναι π.χ. οι συμβολαιογράφοι και οι δικαστικοί επιμελητές.

15)   Δεν εντάσσεστε αν καταθέσετε αίτηση στο πρόγραμμα για επιχείρηση εκμετάλλευσης ΤΑΧΙ, λεωφορείου ή φορτηγού δημόσιας χρήσης, αν πρόκειται για εποχική επιχείρηση, επιχείρηση αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, φροντιστήριο, εργαστήριο ή κέντρο ελευθέρων σπουδών, καντίνα, περίπτερο, επιχείρηση που λειτουργεί μόνο νυχτερινές ώρες (22:00 – 6:00).

16)   Δεν εντάσσεστε αν θέλετε να κάνετε επιχείρηση που παρέχει ψυχαγωγία μαζικού χαρακτήρα, δηλαδή νυχτερινό κέντρο, μπαρ, κλαμπ, κ.λπ., τυχερά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορείο ΟΠΑΠ (ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχεία κ.λπ.).

17)   Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα οι πλανόδιοι, τα κυλικεία που ανατίθενται σε κάποιον μετά από διαγωνισμό.

18)   Δεν εντάσσεται οποιαδήποτε επιχείρηση συμπεριλαμβάνει στις δραστηριότητές της κάτι από τα παραπάνω που εξαιρούνται.

19)   Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα σχετική με την αλιεία (π.χ. ψάρεμα, εμπόριο ψαριών), σχετική με τον άνθρακα (εξόρυξη, ορυχεία), παραγωγή αγροτικών προϊόντων (καλλιέργεια, κτηνοτροφία, συγκομιδή – μάζεμα καρπών, αλώνισμα σιτηρών, συσκευασία γεωργικών προϊόντων ή αυγών, κ.λπ.)

20)   Δεν επιτρέπεται η επιχείρηση να λειτουργήσει στον ίδιο χώρο με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο το τελευταίο εξάμηνο και είχε την ίδια δραστηριότητα. Σε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να επιλέξετε για έδρα σας (γραφείο, κατάστημα κ.λπ.) ένα ακίνητο που ήταν ξενοίκιαστο το τελευταίο εξάμηνο ή που ήταν νοικιασμένο, αλλά σε επιχειρηματία με άλλο αντικείμενο από το δικό σας.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επιχειρηματικά σχέδια) για υπαγωγή στο πρόγραμμα υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) από 30/12/2013. 

Στα πλαίσια του προγράμματος αναλαμβάνουμε την σύνταξη και υποβολή της αίτησης που καλύπτει ουσιαστικά και ολοκληρωμένα όλους τους άξονες που θέτει η προκήρυξη, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις (2.000 επενδυτές) προς επιχορήγηση είναι πολύ λίγες και το πρόγραμμα θα είναι άκρως ανταγωνιστικό.

Επιπλέον, μπορούμε να παρέχουμε μέσω των e-consulting υπηρεσιών υλικό για την σύνταξη των απαραίτητων κειμένων που απαιτούνται, και να υποβληθεί η αίτηση από τον ίδιο τον επενδυτή, με χαμηλότερο κόστος, καθώς και πληροφόρηση για το πρόγραμμα, την διαδικασία, πιθανές ερωτήσεις - διευκρινίσεις, συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση για την καινοτομία της πρότασης του και για βελτίωση της μοριοδότησης της τελικής αίτησης χρηματοδότησης.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.