Συχνές Ερωτήσεις

1. Γιατί να συνεργαστώ με την ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ; 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ έχει ξεκάθαρη φιλοσοφία για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, διαφοροποιούμενη από τα παραδοσιακά μελετητικά γραφεία! Πολλές συμβουλευτικές εταιρίες - μελετητικά γραφεία, προτρέπουν τους επενδυτές να υποβάλλουν επενδυτική πρόταση σε κάποιο πρόγραμμα με σκοπό την λήψη της προκαταβολής για την αίτηση που υποβάλλεται, χωρίς ωστόσο πολλές φορές να είναι προς όφελος των επενδυτών, δεδομένου ότι μπορεί να μην έχουν καλές πιθανότητες επιτυχίας ή ακόμη περισσότερο να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος για υλοποίηση ή το συγκεκριμένο πρόγραμμα να μην συγκλίνει με τις ιδιαίτερες ανάγκες των επενδυτών.

Στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, μας ενδιαφέρει πρωτίστως η σωστή συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση του επενδυτή και δευτερευόντως η υποβολή προτάσεων σε επενδυτικά προγράμματα. Όλα τα δεδομένα είναι γνωστά και ξεκάθαρα στον επενδυτή με την έναρξη της συνεργασίας για συμμετοχή σε κάποιο επενδυτικό πρόγραμμα, όπως και η θέση της εταιρίας, η οποία μπορεί να είναι αρνητική, έπειτα από την προαξιολόγηση! Μία ακόμα σημαντική διαφορά είναι ότι ξεφεύγουμε από το τυποποιημένο και μαζικό τρόπο υποβολής επενδυτικών προτάσεων, στοχεύοντας στην ανάδειξη των ιδιαίτερων αναγκών κάθε επενδυτή και προσαρμόζοντας την πρόταση στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις του. Τέλος, παρέχουμε στον επενδυτή ένα ολοκληρωμένο πακέτο λύσεων μέσω του δικτύου των συνεργατών μας, εφόσον φυσικά ο επενδυτής δεν συνεργάζεται ο ίδιος με κάποιους επαγγελματίες (πχ κατασκευή ιστοσελίδων, εμπορία υπολογιστών, γραφικά, διαφήμιση, κτιριακές παρεμβάσεις κλπ).

2. Πληρώνουμε και για την απλή ενημέρωση των προγραμμάτων επιδότησης; 

Όχι, σε καμία περίπτωση. Άλλωστε οι πληροφορίες αυτές υπάρχουν σε πολλά sites και αναπαράγονται σε ακόμα περισσότερα, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ. Ασφαλώς μπορούμε να ενημερώσουμε επιγραμματικά κάποιον ενδιαφερόμενο για τα βασικά σημεία του προγράμματος και να συμπληρώσει κάποια αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον έλεγχο ικανοποίησης των τυπικών προϋποθέσεων του προγράμματος. Η πληρωμή έγκειται μετέπειτα, στην ουσιαστική συνεργασία μας όπου γίνεται η ανάλυση των αναγκών, των δυνατοτήτων και των στόχων της επιχείρησης, εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής σε κάποιο πρόγραμμα επιδοτήσεων, εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις και εφόσον μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Φεύγουμε δηλαδή από την απλή ενημέρωση και η παρεχόμενη υπηρεσία αποτελεί πλέον συμβουλευτική υποστήριξη - καθοδήγηση για τον επενδυτή. Περισσότερες και πιο αναλυτικές πληροφορίες, στην "Συμβουλευτική Υποστήριξη" από τις "Υπηρεσίες". 

3. Γίνεται κάποιο συμφωνητικό συνεργασίας;

Συμφωνητικό συνεργασίας γίνεται πάντοτε όταν αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μίας επενδυτικής πρότασης για ένταξη σε πρόγραμμα επιδότησης (άλλωστε απαιτείται στη φάση υλοποίησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ). Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση είναι δυνατή η σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού με την έναρξη της συνεργασίας μας.

4.  Η αμοιβή σας σε επενδυτικές προτάσεις για λήψη επιδότησης, καθορίζεται ως ποσοστό επί της επιδότησης;

Όχι, η αμοιβή μας είναι πάντοτε σύμφωνη με τα ποσά που ορίζει ο οδηγός του προγράμματος για σύνταξη και υλοποίηση επενδυτικής πρότασης, αποτελώντας μάλιστα επιλέξιμη δαπάνη! Κανένα ποσοστό επί του συνόλου της επιδότησης!

 

Για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση, απορία ή διευκρίνιση, είμαστε στην διάθεση σας!

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.