Στόχος της έρευνας αγοράς είναι η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών, οι οποίες θα εξασφαλίσουν στον επιχειρηματία ικανοποιητική βάση για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Ο κύριος σκοπός της έρευνας είναι ο προσδιορισμός των προθέσεων των καταναλωτών για μια επιχείρηση ή κάποιο προϊόν. Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία, από την σχεδίαση και οργάνωση της έρευνας (προσδιορισμός κοινού – στόχου, καταγραφή σημείων ενδιαφέροντος, σχεδίαση ερωτηματολογίου), την συλλογή των πληροφοριών (συμπλήρωση έντυπων ή ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων), την επεξεργασία τους και την τελική παρουσίαση των αποτελεσμάτων στον επιχειρηματία! 

NewsLetter

Εγγραφείτε τώρα στο newsletter μας και να μάθετε για τα τελευταία νέα.

Facebook Ανάπτυξις Συμβουλευτική